0932 - 312 - 668

labo nha khoa lý thường kiệt

Labo nha khoa

Thứ ba, 20.01.2015 15:06

Chỉ bằng viêc đưa tình huống đơn giản vào 1 tài khoản, chiến thuật thiết kế toàn diện sẽ cho phép hoàn thiện việc phục hồi các mô cấy chỉ trong 1 buớc. ứng dụng tự động tính toán giải phẫu phù hợp ...

Tin liên quan:
• VITA In-Ceram YZ DISC
• VITA In-Ceram YZ for inLab
• Labo Lý Thường Kiệt - v/v chứng nhận sản phẩm chính hãng
• Khung từng phần
• Thân răng và thiết bị nối
• Phẫu thuật chỉnh răng

TOP