0932 - 312 - 668

labo nha khoa lý thường kiệt

Labo nha khoa

Thứ tư, 17.12.2014 12:22

Ứng dụng Crown & Bridge là nền tảng của quy trình giả định trong DWOS. Đặc điểm và chức năng mở rộng của ứng dụng này là có thể gặp trong mọi tình huống.

Tin liên quan:
• VITA In-Ceram YZ DISC
• VITA In-Ceram YZ for inLab
• Labo Lý Thường Kiệt - v/v chứng nhận sản phẩm chính hãng
• Chân trụ & SRBB
• Khung từng phần
• Phẫu thuật chỉnh răng

TOP