0932 - 312 - 668

labo nha khoa lý thường kiệt

Labo nha khoa

Thứ tư, 17.12.2014 12:21

Hiện nay, DWOS bao gồm toàn bộ quy trình phẫu thuật chỉnh răng, trong đó có: implant, các bộ phận răng giả, hướng dẫn thiết kế và chế tạo phẫu thuật và các thiết kế và chế tạo tạm thời. Ứng dụng ...

Tin liên quan:
• VITA In-Ceram YZ DISC
• VITA In-Ceram YZ for inLab
• Labo Lý Thường Kiệt - v/v chứng nhận sản phẩm chính hãng
• Chân trụ & SRBB
• Khung từng phần
• Thân răng và thiết bị nối

TOP